Tourism information

To access information about Bakio's Tourism, click on the section TOURISM is above the Bakio logo or on the "Press to see tourist information" button beneath the logo.
  • Press to see

Links

  • Webcam
  • Bizkaia.eu personal email account
  • Regional Government of Bizkaia

Briska Txapelketa, Marta Txorik antolatuta

Briska Txapelketa, Marta Txorik antolatuta