01 Bakio 1936-1945 liburuaren aurkezpena - Paul Gandariasbeitiak atarata