Albisteak

 

Honen bidez ohiko udal batzarrerako dei egiten deutsut.

Eguna: 2020/01/23 (eguena)
Ordua: 19:00
Tokia: batzar-gela

Aztergaiak:

  1. 2019ko zemendiaren 28an egindako ohiko bilkuraren akta onetsi, hala behar balitz.
  2. 2019ko abenduaren 19an egindako aparteko bilkuraren akta onetsi, hala behar balitz.
  3. Alkatetzaren dekretuen barri emon.
  4. 2019ko ekitaldiari jagokon udal aurrekontuaren betearazpen egoerearen barri emon, urriaren 31ra artekoari jagokonez.
  5. Hirugarren hiruhilekoari jagokozan batez besteko ordainketa epearen eta 2019ko 36. berankortasun txostenaren barri emon.
  6. Klima-aldaketara egokitzeko Plana onartu, hala behar balitz.
  7. Gardentasun arloan 2020an emon beharreko urratsak zehazten dauzan Kronograma onartu, hala behar balitz.
  8. Eskaerak eta galderak.