Albisteak

 

Bakioko Udalak Udaltzaingoen poltsa bat sortzeko hautaketa oinarriak onartu ditu.

Hautaketa prozesuan parte hartzeko baldintzak

 1. 18 urte izatea eta 38 urte bete ez izana. Muga hori konpentsatu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren kidegoetan emandako zerbitzuekin.
 2. Gutxienez 1,65 metroko altuera izatea gizonek, eta 1,60 metrokoa emakumeek.
 3. Batxilergoko titulua, teknikari-titulua edo baliokidea, edo goragoko beste edozein titulu lortzeko eskubideak izatea edo ordaindu izana.
 4. Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren hautaketa- eta prestakuntza-araudia onartzen duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren eranskinean ageri den osasun-bazterketen taulan sartuta ez egotea.
 5. Dolozko delituagatik kondenatua ez izatea, Administrazio Publikoaren zerbitzutik bananduta ez egotea eta funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea. Hala ere, birgaitzearen onura aplikatuko da, arau penalen eta administratiboen arabera, baldin eta izangaiak dagokion agiri ofizialaren bidez egiaztatzen badu.
 6. Falta astun edo oso astun bat egiteagatik Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoren batean sartzeko hautaketa-prozesutik kanpo ez egotea, salbu eta bere preskripzio-epearen baliokidea den aldia igaro bada, baztertzeko adierazpenaren egunetik zenbatzen hasita.
 7. B motako gidabaimena edo baliokidea izatea
 8. 2. hizkuntza-eskakizuna edo haren baliokidea egiaztatuta izatea. Agiri bidezko egiaztapena baino ez da onartuko. Hautaketa-prozeduran ez da euskararen ezagutza egiaztatzeko probarik egingo.
 9. Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko eta bitarteko agenteentzako prestakuntza-ikastaroa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak emana, gainditu izana.
 10. Ez egotea ezintasuneko edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean, indarrean dagoen araudiaren arabera.

Hautaketa-prozedura

Izangaiak hautatzeko prozedura lehiaketa izango da.

Lehiaketa-fasean, merezimendu hauek baloratuko dira:

 1. Administrazio Publikoari Udaltzaingoko edo Ertzaintzako agente gisa emandako zerbitzuak: 0,5 puntu zerbitzu-hilabete bakoitzeko, gehienez 10 puntu.
 2. A-1 gidabaimena izatea: puntu 1 emango da.
 3. Udaltzaingoari, sorospenari edo babes zibilarekin lotutako edozein gairi buruzko ikastaro ofizialen bat egin izana. Administrazio publikoei atxikitako edo homologatutako edo baimendutako prestakuntza-zentroek eman behar dituzte ikastaroak, gehienez ere 2 puntu, baremo honen arabera.
  • 20 ordura arte: 0,50 puntu.
  • 20:00etatik aurrera: puntu 1.
 4. Dagokion lanpostua betetzeko garrantzitsutzat jotzen diren titulu akademiko ofizialak edukitzea baloratuko da:
  • Eginkizunekin zuzenean lotutako lizentziatura edo gradua (kriminologia, zuzenbidea, psikologia, lan-harremanak, soziologia eta giza baliabideak): 2 puntu.
  • Diplomatura edo lizentziaturako 3 ikasturte oso, betiere eginkizunekin zuzenean lotuta badaude.: puntu 1.

Atal honetan gehienez ere 2 puntu lor daitezke.

Eskabideak aurkezteko lekua eta epea:

Hautaketa-prozesuan onartua izateko eskabideak alkate-udalburuari zuzenduko zaizkio, eta baldintza hauek bete beharko dituzte baztertuak ez izateko:

 • Izangaiek adierazi beharko dute hirugarren oinarrian eskatutako baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunari dagokionez. Halaber, hautaketa-prozesuan baloratu beharreko merezimenduak jasoko dira, eta merezimendu horien egiaztagiriak erantsi beharko dira. Merezimenduak zenbatzeko data eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna izango da.
 • Bakioko Udaleko Herritarrei Arreta Emateko Bulegoa aurrez aurre itxita dagoenez COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko erabakitako neurriak betetzen direla ziurtatzeko, eskabideak eta merezimenduak posta elektronikoz (udala@bakio.org), telematikoki edo posta ziurtatuz aurkeztu behar dira, 10 egun balioduneko epean, 2020ko maiatzaren 12tik 25era, biak barne.

Oinarriak (PDF 475KB)

Eskabide eredua (PDF 148KB)