Albisteak

 

Zubiaurrealde auzoko 33.ean dagoan Goitia deritxon baserriari jagokon birgaitze integraleko obrak egiteko lizentzia eskatu dan ezkero, obren burutzapen proiektua jendaurrean ezartzen da 20 egun balioduneko epean, interesdunek aztertu eta egokitzat jotzen dabezen alegazinoak aurkeztu daiezan, beti be Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko bagilaren 30eko 2/2006 Legearen 30. artikuluak ezarritakoagaz bat etorriz.

Bakion, 2020ko bagilaren 5ean

Alkate andrea, Amets Jauregizar Baraiazarra