Albisteak

 

Uztailaren 30ean, eguena, arratsaldeko 7etan, osoko bilkura izango da udalbatzaren aretoan, eta horren berri eman gura diegu herritar guztiei. Aztergaiak honakoak izango dira:

Aztergaiak:

  1. 2020ko bagilaren 25ean egindako ohiko bilkuraren akta onetsi, hala behar balitz.
  2. Alkatetzaren dekretuen barri emon 185tik 221. dekretura arte.
  3. 2020ko ekitaldiari jagokon udal aurrekontuaren betearazpen egoerearen barri emon, bagilaren 30era artekoari jagokonez.
  4. 2020ko bigarren hiruhilekoari jagokozan batez besteko ordainketa epearen eta 39. berankortasun txostenaren barri emon.
  5. BISCAYTIK erakundeak eta Bakioko Udalak sinatzeko esparru-hitzarmena onartu, hala behar balitz. 
  6. Bakioko Zubiaurrealde auzoko 42. eta 43. zenbakien ingurua urbanizatzeko proiektua onartzea.
  7. 2019-2020 ikasturteari jagokonez, euskera ikasteagaitiko dirulaguntzaren deialdia onetsi, hala behar balitz.
  8. Eskaerak eta galderak.