Albisteak

 

Gibelorratzagako San Pelaio 3.ean dagoan Artetxe deritxon baserriari jagokon birgaitze integraleko obrak egiteko lizentzia eskatu dan ezkero, obren burutzapen proiektua eta horren eranskinak jendaurrean egongo dira 20 egun balioduneko epean, interesdunek aztertu eta egokitzat jotzen dabezen alegazinoak aurkeztu daiezan, beti be Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko bagilaren 30eko 2/2006 Legearen 30. artikuluak ezarritakoagaz bat etorriz

Bakion, 2020ko abuztuaren 31n

Alkate andrea

Amets Jauregizar Baraiazarra