Albisteak

 

Pandemiaren aste gogorrenetan, Bakiok lankidetza-sareak eta birusa geldiarazteko jarraibideak ezarri ditu herritarren artean, eta birusa kutsadura-indize txikiena eta kasu larrien indize txikiena duten herrien artean kokatzea lortu du. Hori dela eta, abiapuntuak, oinarriak, irteera-maila pribilegiatu batean jartzen gaitu, deseskalatze-faseei eta ondorengo bizitza normalizatuari aurre egiteko.

Bakioko Udalak administrazio-erakunde eskudunetatik sortzen diren beharrezko neurri guztiak hartuko ditu herria pertsona guztientzako gozamen-leku segurua izaten jarraitzeko. Baina neurri horiek ezartzeko eta betetzeko, pertsonen lankidetza osoa behar da: pandemiak gizartea hunkitzen du, eta orain ahalegin bateratu bat egiten ari gara gure loturak, harremanak eta espazioak segurtasunez berrosatzeko. Esperientzia horretatik, Bakiok indarberriturik atera behar du: bizikidetza handiagoa, Bakio segurtasunez bizitzeko herria da. Bere pertsona ahulak babesten dakien eta bere sare sozialaren parte diren negozio txikiak zaintzen dituen herria. Segurtasuna sustatzeko edozein kanpaina eraginkorragoa izango da guztiak ahalegin berean batzea lortzen badu.

Hori dela eta, Bakioko Udalak "Bakio Bizitza da!" kanpaina jarri nahi du martxan, Bakioko aktibo guztien eta, oro har, herritarren sinergiak bateratzeko. Bada garaia bizitza erdigunean jartzeko, bada garaia erabakiak partekatzeko eta herritarren mahaiak sortzeko Bakio berria ehuntzeko.

Lau multzo handi lantzea proposatzen da:

 1. Espazio publikoa birmoldatzea, 2018an diseinatutako mugikortasun-planean oinarrituta, oinezkoen zirkulazio segurua eta bizi-kalitate handiagoa lehenesteko helburuarekin.
 2. Hondartzako denboraldi segurua lortzeko plan bat diseinatzea.
 3. Bakioren suspertze soziala, bizikidetza seguru berri bat ehunduz, Bakioko agente aktiboen inplikazioarekin.
 4. Pertsona kalteberak babestea.

Komunikazio honen bitartez hurrengo asteotan martxan jarriko ditugun lanak ezagutarazi nahi ditugu:

Urruntze segururako neurriak (ibilbideak bizilekuen arabera …): Bakiok bost aldiz handitzen du biztanleria udako hilabeteetan. Horrek esan nahi du urte osoan bizi diren pertsonek lurraldea partekatu behar dutela udako hilabeteetan. Elkarbizitza hori modu seguruan egin dadin, garrantzitsua da herria bere osotasunean balioan jartzea eta espazio publiko guztiak aprobetxatzea. Helburu horrekin, Udalak honako proposamen hauek diseinatu ditu eta laster martxan jarriko ditu:

 • Auzo bakoitzak naturaz, paseoez edo beste kirol biziagoak egiteko aukerez gozatzeko leku nahikoa du; horregatik, Bakioko pertsona guztiak gonbidatzen ditugu modu ordenatu batean mugitzera eta beren auzoko ingurunea bere osotasunean gozatzea aprobetxatzera.
 • Bakio Mugi proiektutik hainbat ariketa eta ibilbide espezifiko diseinatu dira gozatzea dagokigun espazio bakoitzerako.
 • Beti eskuinetik zirkulatzea gomendatzen den materialak jarriko da, bai espaloietan, bai espazio komunetan. Gainera, eremu komun batzuk kritikoak izan daitezke arauzko distantziei eusteko orduan (adibidez, kaiko oinezkoentzako zubia edo arrandegi-gunea), eta pasatzeko lehentasunak ezarriko dira pilaketak saihesteko eta segurtasunez zirkulatu ahal izateko.

Hiriko abiaduraren erregulazio berria, 30 km/h, herri osoan trafikoa baretzeko: dagokion pintaketa eta seinaleztapena, abiadura murrizteko eta oinezkoen eta bizikleten joan-etorri seguruagoa errazteko.

20 zona (frontoia, adibidez) eta oinezkoentzako kale gehiago prestatzea:

Hauek izango dira zehaztutako eremuak:

 • Ibarratorre kalea.
 • Moila punta.
 • Bentazar eta Erdikobenta kaleak.

Oinezkoentzako gune kritikoak identifikatu dira (espaloi estuak) eta hobekuntza lanak hasiko dira: herrian badira segurtasunez ibiltzeko jarduketak behar dituzten eremu batzuk, batez ere itsas eremuan. Jarduketa bigunak egingo dira, neguan leheneratu eta epe luzera hobetu daitezkeen premiazko beharrei erantzun ahal izateko. Horretarako, oinezkoen pasabidea estutzea edo segurtasunez igarotzea zailtzea dakarten aparkalekuak kentzea proposatzen da, eta aldi berean, bisitariek aparkaleku bila agitazio-trafikoa handitzea saihestea. Jarduera horiek kartelak eta igarotzeko eta urruntzeko gomendioak erabiliz indartuko dira.

Eremu hauetan egingo dira jarduketa bigunak:

 • Basigoko Bide Nagusia 15-17: Aparkaleku guztiak kenduko dira.
 • Basigoko Bide Nagusia 57: Zamalanak egiteko gunea zehaztuko da.
 • Basigoko Bide Nagusia 114: Minusbaliatuentzako plaza gaituko da.
 • Basigoko Bide Nagusia 65: Aparkaleku guztiak kenduko dira.
 • Basigoko Bide Nagusia 138-142-144: Altuera horretan dauden aparkalekuak kenduko dira. Zamalanak Basigoko Bide Nagusiko 77an jarriko dira eta, gainera, elbarrien plaza Basigoko Bide Nagusiko 89ra eramango da.
 • Moila Puntako gunea elkarbizitzarako lekua izango da, eta bertan lehentasuna emango zaie oinezkoentzako eta motorizatu gabeko ibilgailuentzako joan-etorriei. Aparkaleku guztiak kenduko dira, Portuondo eremukoak izan ezik, eta kartelak eta informazioa jarriko dira zabaltzeko egoiliarrentzako eta zerbitzuentzako gunea izango dela.
 • San Pelaio Bide Nagusia 14.
 • Erdibikobenta eta Bentazar kaleak oinezkoentzat izango dira, eta jabeek eta zerbitzuek bakarrik izango dute garajeetarako sarbidea.
 • San Pelaioko Bide Nagusiko 46an kendu egingo dira aparkaleku gutxi horiek, oinezkoen segurtasuna hobetzeko.
 • San Pelaioko Bide Nagusiko 50ean aparkalekuak kenduko dira, oinezkoen segurtasuna hobetzeko.

Oinezkoak hobetzeko beste neurri batzuk (terrazak ezartzeko irizpideak, lurzoruan oinezkoen lehentasunezko norabideak seinaleztatzea…): pertsonen joan-etorria eta pasealekua segurtasunez egin dadin, Udalak gomendio batzuk eta seinale espezifiko bat jarriko ditu zirkulazio handiko eremuetan, hala nola itsas pasealekuan, saltokiak dauden eremuetan, etxeen arteko pasaguneetan...