Euskara

 

Bilbao, Begoña; Goikoetxea, Juan Luis; Gaminde, Iñaki; Elgoibar, Esther; Olalde, Ander eta Markaida, Idoia (2004): "Ingurune hurbila euskarri teknologiko bidez: Bakioko ahozko ondarean oinarrituta" Euskalingua-4. Mendebalde Kultur Alkartea. (PDF 43KB)

Bilbao, Begoña; Goikoetxea, Juan Luis; Olalde, Ander; Gaminde, Iñaki; Markaida, Idoia eta Elgoibar, Esther (2004): "A close environment by technological means to sustain the regional identity." XXI. CESE Conference. Comparative Education Society in Europe. Copenhagen.

Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki; Goikoetxea, Juan Luis; Elgoibar, Esther; Markaida, Idoia eta Olalde, Ander (2004): Bakio eta Eskola. DVD. Bakioko Udala

Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki; Goikoetxea, Juan Luis; Elgoibar, Esther; Markaida, Idoia eta Olalde, Ander (2004): Bakio eta Eskola: Gida Didaktikoa . Bakioko Udala

Gaminde, Iñaki (1999): Bakio Berbarik Berba. Labayru, Bakioko Udala

Gaminde, Iñaki (1999): Bakio Berbarik Berba. CD Labayru, Bakioko Udala

Gaminde, Iñaki (1999): “Bakioko azentuaz”. FLV-80,.73-94 orr. (PDF 167KB)

Gaminde, I.; Olalde, A.; Elgoibar, E. eta Martiartu, I. (2002): Bakio Bazterrik Bazter, CDa, Bakioko Udala.

Gaminde, I.; Olalde, A.; Elgoibar, E. eta Martiartu, I. (2002): Bakio Bazterrik Bazter: Eskolarako Bertsinoa, CDa, Bakioko Udala.

Gaminde, I.; Olalde, A.; Elgoibar, E. eta Martiartu, I. (2002): Bakio Bazterrik Bazter: Gida Didaktikoa, Bakioko Udala.

Gaminde, I.; Olalde, A.; Elgoibar, E. eta Martiartu, I. (2002): Bakio Bazterrik Bazter: Ariketak, Bakioko Udala.

Gaminde, I.; Martiartu, I. Elgoibar, E. eta Olalde, A. (2002): “Bakioko toponimoen azentueraz” Bat Soziolinguistika Aldizkaria-42; 93-105.or. (PDF 226KB)

Gaminde, Iñaki, Goikoetxea, Juan Luis, Olalde, Ander; Elgoibar, Esther; Bilbao, Begoña eta Markaida, Idoia (2004): "Bakioko euskararen soinu egituraz", Euskalingua-5. Mendebalde Kultur Alkartea.

Olalde, Ander; Gaminde, Iñaki eta Elgoibar, Esther (2002): “Bakioko Ahozko Toponimoak direla eta” Euskalingua-1. Mendebalde Kultur Alkartea. (PDF 69KB)