Zerga-bilketa prozedura eteteko eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko baino ez da . Izapide hau bideratzeko, Agirre Lehendakaria plazako 2. zenbakian dagoen Bakioko Udalera jo behar da edo honako telefono honetara deitu: 94 619 40 01.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Zerga ordainagiriaren fotokopia
 • Egindako ordainketaren fotokopia

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Espedientean aplika daitekeen araudia, Euskal Autonomia Erkidegoko araudia eta lege-esparrua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko baino ez da . Izapide hau bideratzeko, Agirre Lehendakaria plazako 2. zenbakian dagoen Bakioko Udalera jo behar da edo honako telefono honetara deitu: 94 619 40 01.