Diru-laguntzak

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Lehendakaritza Sailak honako diru-laguntza hau emon deutso Bakioko Udalari, beti be udal finantzazinorako foru funtsaren aurreikusibakoei begira (Udalkutxa) zuzentzen diran transferentzien prozedurari buruzko zemendiaren 19ko 137/2013 Foru Dekretuaren kontura:

BFAren diru-laguntza, zemendiaren 20ko 8587/2014 Foru Agindua, udal kiroldegiko igerilekuko iragazkiak aldatzeko; laguntzaren kopurua: 16.244,25 €.

Diruz lagundutako kopurua: 16.244,25 €, jarduera osoaren %75 finantzatu dau.