Diru-laguntzak

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Lehendakaritza Sailak, apirilaren 21eko 60/2015 Foru Dekretuaren arabera (Dekretuaren bidez onartzen dira Lehendakaritzako Foru Sailak norgehiagoka araubidearen bidez emoten dauzen diru-laguntza batzuen deialdia eta oinarri arautzaileak, finantza arloan zailtasun handiak daukiezan Bizkaiko udalen ekonomia saneatzeko), honako diru-laguntza hau emon deutso Bakioko Udalari:

1.- BFAren diru-laguntzea, garagarrilaren 15eko 176/2015 Foru Agindua.
Diruz lagundutako zenbatekoa: 548.325,87 €.