Diru-laguntzak

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Lehendakaritza Sailak honako dirulaguntza hauek eman dizkio Bakioko Udalari, betiere udal finantzaziorako foru funtsaren aurreikusigabekoei begira (Udalkutxa) zuzentzen diren transferentzien prozedurari buruzko azaroaren 21eko 137/2017 Foru Dekretuaren kontura:

BFAren dirulaguntza, otsailaren 15eko 1749/2018 Foru Agindua, Errenteriako bideko mendi hegala egonkortzeko; laguntzaren kopurua: 72.933,78 €.

Diruz lagundutako kopurua: 72.933,78 jarduketa osoaren %90 finantzatzen du.