Diru-laguntzak

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Lehendakaritza Sailak honako diru-laguntza hau emon deutso Bakioko Udalari, beti be udal finantzazinorako foru funtsaren aurreikusibakoei begira (Udalkutxa) zuzentzen diran transferentzien prozedurari buruzko zemendiaren 9ko 186/2014 Foru Dekretuaren kontura:

1.- BFAren diru-laguntza, zemendiaren 24ko 3639/2015 Foru Agindua, Bakioko argiztapenaren instalazio elektrikoa egokitzeko; laguntzaren kopurua: 110.613,92 €.

Diruz lagundutako kopurua: 110.613,92 €; jarduera osoaren %75 finantzatu dau.