Ebazpenak

Erantsitako estekaren bidez, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren jurisprudentziaren bilatzailean sartu ahal izango zara; bertan Bakioko Udalak parte hartu dauzen epaiak topau ahal izango dozuz, demandatzaile, demandatu, errekurtsogile edo errekurritu modura.

Bilaketa horren emoitza eraginkorragoa izan daiten, gomendagarria da bilatu gura dan testua kakotzen artean imintea, adibidez: "Bakioko Udala errekurritu modura", "Bakioko Udalaren errekurtsoa" eta abar.

Ebazpen judizialak