Argiztapen publikoaren inbentarioa eta horrek dakarren gastua

Argiztapen publikoaren ganeko dokumentazino guztia Kontratugilearen Profilean daukazue, hau da, udalaren www.bakio.eus webgunearen ondoko zerbitzuaren KONTU-IKUSKAPENA atalean, hain zuzen be:

Bakioko Udalaren (Bizkaia) argiteria publikoaren instalazinoen mantenimendua berme guztiaz egiteko, argindarraren zerbitzuen kontratua

Udal higiezin eta eraikin erabilgarrien eta erabilpen bakoen inbentarioa eta udal baso eta berdeguneena

Udal higiezinen, eraikinen eta berdeguneen ganeko zerrenda modu honetara azaltzen da:

  1. 2001eko urriaren 8ko udalbatzak onetsitako udal inbentarioaren aldarazpenari jagokona (PDF 505KB)
  2. Udal jaubetzako ondasunen zerrendako inbentarioaren 2007ko bagilaren eranskina (PDF 2,35MB)
  3. Udal jaubetzako ondasunen zerrendaren inbentarioaren 2011ko bagilaren II. eranskina (PDF 4,16MB)
  4. Ondasunen 2014ko abenduaren 31ko altak eta bajak (PDF 2,36MB)
  5. Herri basoak: herri basoen ganeko azalpen memoria eta planoak erantsi dira; horreek guztiak dokumentu honen barruan agertzen dira: Estudio de la vocación productiva de los terrenos del Ayuntamiento de Bakio (PDF 4MB). Baso horreek Bakioko Udalarenak dira; edozelan be, batzuek erabilgarritasun publikoa daukie (hareen aprobetxamendua bideratzeko edota bertan munarriak ezartzeko, BFAren baimena behar da eta ezin dira besterendu) eta besteak ondare basoak dira (besterendu daitekez).